Hulp nodig? Bel 03 30 999 04

Privacy verklaring

Deze privacy policy werd laatst aangepast op 1 juni 2024.

1. Contactgegevens

Voor vragen in verband met de verwijdering of verwerking van uw data of implementatie van onze cookies kan je contact opnemen via onderstaande gegevens:

INTEGRI B.V.
Nieuwstraat 17
9170 Sint-Gillis-Waas
België

Onze Data Protection Officer is ook rechtreeks te contacteren via [email protected].

2. Verwerking van persoonsgegevens

Persoonsgegevens worden op verschillende manieren door onze organisatie verwerkt. Deze data is afhankelijk van het type data raadpleegbaar door personen binnen onze organisatie of door derden (zie punt 3). We maken gebruik van data minimalisatie en proberen de retentieperiode van data tot een minimum te beperken.

2.1 Algemeen website bezoek

Bezoeksgegevens worden geanonimiseerd verzameld en verwerkt ter verbetering van de website. Deze gegevens zijn onder meer techische gegevens van de browser, bezoeksduur, bezochte pagina’s en kliklocaties.

Indien er gebruik gemaakt wordt van contactformulieren, worden de ingevoerde gegevens zowel op de server bewaard als in de mailbox van de klantendienst. De retentieperiode van deze communicatie valt onder de retentieperiode van punt 2.2.

2.2 Algemene communicatie

Communicatiegegevens zoals e-mails & telefoongesprekken worden 5 jaar opgeslagen om een vlotte communicatie te garanderen.

Subscribers op de mailinglist kunnen zich op elk moment uitschrijven via een link onderin elke mailing. We werken met een double opt-in. Verstrekte data wordt verwijderd na 2 jaar inactiviteit. Bij uitschrijven wordt het uitgeschreven adres blijvend opgeslagen behalve na expliciet verwijderen.

2.3 Als klant

Als klant worden alle gegevens verwerkt in ons CRM (intern) en boekhoudpakket (extern). Omdat we privacy by default principe hanteren, slaan we geen andere identificeerbare klantendata op dan de naam, contact- en bedrijfsgegevens. Deze gegevens worden 7 jaar opgeslagen voor boekhoudkundige & fiscale redenen (minimum wettelijke bewaartermijn).

Technische gegevens van de klant worden bijgehouden in een beveiligde omgeving gedurende de looptijd van het contract + 2 jaar na laatste communicatie om een goede naservice te kunnen leveren, tenzij expliciet anders gevraagd.

3. Derden en partners

Data wordt gedeeld ter verzameling en verwerking met zorgvuldig geselecteerde partners. Een overzicht van partners die toegang heeft tot (delen van) informatie vind je hieronder.

Soort dataDerdePrivacy PolicyOpslaglocatie
Website bezoekersdataGoogle AnalyticsLinkUS (Privacy Shield)
Mailing dataMailchimpLinkEU
Boekhoudkundige dataCardon & PartnersLinkEU
YukiLinkEU

4. Rechten

Iedereen heeft een aantal rechten over zijn/haar persoonsgegevens, waaronder:

Contacteer onze DPO (zie punt 1) om gebruik te maken van uw rechten en meer informatie te verkrijgen over de mogelijke procedures.

Indien er een probleem vastgesteld wordt inzake uw privacy of u van oordeel bent dat uw gegevens onrechtmatig verwerkt worden, kan u klacht indienen bij de Belgische Privacy Commissie.